Lớp tiếng anh tại nhà của cô Nguyệt đã được tổ chức 5 năm nay, và lớp Phonics dành cho các bé từ 3-6 tuổi đã được tổ chức thành công trong 2 năm. Đến với lớp tiếng anh đặc biệt này, các bé sẽ được:

- Học tập theo nhóm nhỏ từ 8-10 bé/Lớp
- Được giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm dạy 100%
- Giáo trình: Oxford Phonics
- Các con tự tin giao tiếp, phản xạ bằng tiếng anh
- Được học tập trong môi trường thân thiện, gia đình

Ngoài ra các mẹ sẽ được hướng dẫn để biết cách dạy con học tiếp anh tại nhà.
Thời gian học
  • Lớp PHONICS 4: Thứ 2 - 4
  • Lớp PHONICS 5: Thứ 3 - 5
  • Lớp PHONICS 6: Thứ 7 - CN
Từ 6h30-8H Tối
Từ 6h30-8H Tối
Từ 9-10h30 Sáng
Khai giảng ngày 09/8/2017
Khai giảng ngày 17/8/2017
Khai giảng ngày 26/8/2017
Đối tượng: Các bé từ 3 - 6 tuổi
100% giáo viên nước ngoài
có kinh nghiệm dạy